Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
"I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy". (J 1,14)

Witamy w e-progach Tradycyjnej Zagrody

Powołaliśmy Fundację „Tradycyjna Zagroda” z miłości do ludzi, kultury i przyrody Pogórza Dynowskiego.
Słuchamy potrzeb, integrujemy międzypokoleniowo i wspólnie - z
właszcza z dziećmi i seniorami - dbamy o ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wspieramy dzieci w edukacji dot. nowych technologii oraz w bezpieczeństwie ruchu drogowego.
We wszystkim, co robimy pobrzmiewa nuta tęsknoty za tym, co minione, a warte uratowania, zachowania, kultywowania i odtwarzania. W tym, co drzewiej bywało: w wiejskiej tradycji, zwyczajach, dawnych odmianach drzew i roślin uprawnych, dawnej zabudowie, tradycyjnych przydomowych sadach i ogródkach oraz w czystych lasach, łąkach i polach… dostrzegamy wielką wartość, piękno i dobro. Stąd wzięła się nazwa i działania Fundacji.

Dziękujemy za odwiedziny. Zapraszamy zobacz, co robimy i zostaw z nami ślad swego dobra.
zobacz