Akademia Rzemiosła

"Akademia Rzemiosła w tradycyjnej suszarni owoców" -  to znacznie więcej, niż manufaktura i muzeum. Nasza „Akademia Rzemiosła” powstała z zamiłowania do dawnych odmian owoców i pasji do tradycyjnego przetwórstwa, a przede wszystkim: tradycyjnego suszenia owoców. Te zamiłowania zaprowadziły nas (fundatorów), w zupełnie w prywatnej inicjatywie, do pomysłu zrekonstruowania tradycyjnej suszarni owoców, na podstawie projektu budynku z przełomu XVIII i XIX w. Kiedy powstał budynek suszarni i udało się odtworzyć dawne rzemiosło suszenia owoców, to pojawił się pomysł, żeby to miejsce stało się „czymś więcej”, niż sezonową, rodzinną manufakturą. Tak powstał pomysł powołania „Akademii Rzemiosła w tradycyjnej suszarni owoców”.

W Akademii Rzemiosła przede wszystkim będzie można: zobaczyć tradycyjne metody przetwórstwa, doświadczyć dawnego rzemiosła suszenia owoców, rozsmakować się w owocach dawnych odmian i nauczyć się je rozpoznawać. Oprócz tego planujemy prowadzenie zajęć zielarskich, o ekologicznej uprawie dawnych odmianach roślin oraz upowszechniających dbanie o bioróżnorodność i ochronę (zwłaszcza tych skrzydlatych) sprzymierzeńców sadów.

Obecnie trwa dostosowanie budynku tradycyjnej suszarni i jego najbliższego otoczenia do możliwości prowadzenia zajęć (prezentacji, spotkań i warsztatów) w ramach Akademii Rzemiosła, które będą realizowane na metodą przeżyciową: „doświadcz a zrozumiesz”. Podczas zbiórki społecznościowej (crowdfundingowej) udało się, dzięki szczodrości 136 osób wspierających, zgromadzić środki na prace remontowo-modernizacyjne. Zakończenie prac przewidziane jest na jesień 2017 roku.

Prowadzone zajęcia będą miały charakter odpłatny, a pozyskane w ten sposób fundusze zasilą działania edukacyjne i ekologiczne Fundacji. Ponieważ nie chcemy, aby pieniądze były barierą i wykluczały kogokolwiek z Akademii Rzemiosła, dlatego prosimy o darowiznę, dzięki której w zajęciach wezmą udział dzieci i młodzież z małych wiejskich szkół Pogórza Dynowskiego, których na to nie stać.

Koszt organizacji warsztatu dla małej grupy (do 12 osób) w przeliczeniu na osobę wynosi ok. 50 zł. Pozwala to na zapewnienie organizacji zajęć: materiały dla uczestników zajęć (w zależności od tematu zajęć np. wyposażenie w czyste fartuchy na czas zajęć, przygotowane desek do budowy domków dla owadów, wydanie publikacji edukacyjnych, itp.), pokrycie kosztów dojazdu, drobny poczęstunek i upominki (np. widokówki, przypinki), wynagrodzenie trenerów.
Ponadto wsparcie „Akademii Rzemiosła w tradycyjnej suszarni owoców” nadal jest mile widziane, ponieważ do pełni szczęścia brakuje wiaty edukacyjnej do zajęć plenerowych.
 
Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w prezentacji, zajęciach, warsztatach… jak tylko „Akademii Rzemiosła” wystartuje.

Dziś wiemy, że zbiórka crowdfundingowa, to kawał ciężkiej pracy i ciągłe wahanie nastroju. Dziękujemy wszystkim za polubienia i udostępniania na FB oraz za wsparcie naszej wspólnej inicjatywy. Serdecznie dziękujemy, że byliście i jesteście z nami!