Międzypokoleniowe Rady Wsi - FIO 2019-2020

Zastanawiasz się jak włączyć uczniów swojej szkoły, ich rodziców i dziadków w społeczno-kulturowe ożywienie wsi?
 
Chcesz wskrzesić pamięć o lokalnych bohaterach Twojej wsi?
Chcesz zaangażować społeczność lokalną w odkrywanie skarbów historycznych i przyrodniczych?
Chcesz współtworzyć produkt agrotrurystyczny w Twojej wsi? 
Chcesz włączyć swoją szkołę w ratowanie dawnych odmian?
 
Ten projekt jest dla uczniów Twojej szkoły!

Zgłoś się a przeprowadzimy bezpłatne prelekcji dla uczniów Twojej szkoły. Pobierz, wypełnij i odeślij zamieszczoną poniżej Kartę zgłoszeniową dla szkół.
Zajęcia prowadzone będą od końca maja do czerwca 2019 r. (do końca roku szkolnego).

1 prelekcja dla 1 klasy. Pierwszeństwo udziału przysługuje uczniom szkół z gmin: Jawornik Polski, Dynów, Dubiecko, Hyżne, Chmielniki, Markowa i Kańczuga.

Razem będziemy budować międzypokoleniowe zespoły odkrywców skarbów dziedzictwa.