Nowe technologie

Inicjatywa będzie kontynuwana w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Meet and Code.
Czekamy na nową edycję konkursu.

Nowe technologie są coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu. Może nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, ale zarówno w dużym mieście, jak i na wsi, często korzystamy z nowoczesnych technologii. Dobrodziejstwa rozwoju techniki ułatwiają życie, bo stosowane są zarówno: w ruchu drogowym, w systemach ochrony i ekonomicznej eksploatacji własnego domu, czy choćby: w uprawie rolnej.
Edukacja w zakresie nowych technologii pozwala dzieciom i młodzieży lepiej rozumieć otaczający świat. Tymczasem szkolna edukacja (szczególnie na terenach wiejskich) najczęściej przemilcza tematy programowania (kodowania) oraz takie zagadnienia jak: IoT, Blockchain czy AI. Te (jawiące się jako trudne i niedostępne) zagadnienia najskuteczniej jest przybliżać podczas lekcji bogatych w zabawę i doświadczenia praktyczne.

Dziękujemy uczniom szkół podstawowych z Jawornika Polskiego, Bachórza i Harty za udział w zajęciach z kodowania, poznawania i testowania różnych urządzeń fascynującego świata nowych technologii.  Zającia prowadzone były w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (ETK) od 6 do 21 października 2018 r. Lekcje przybliżały zarówno programowanie (kodowanie) oraz możliwość poznania urządzeń IoT. Uczniowe analizowali praktyczne zastosowanie różnych "inteligentnych urządzeń": w domu, w sadzie, ogrodzie, w uprawie rolnej, w monitorowaniu bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.
Lekcje programowania robotów realizowaliśmy już w 2017 r. (w jednej ze szkół dla klas I-III) w ramach inicjatywy Meet and Code. W 2018 roku, aż 3 z 4 złożonych przez nas mikroprojektów uzyskało dofinansowanie:
  1. OzoBoty do roboty! Lekcje programowania dla najmłodszych – edycja 2018 - lekcje z programowania OzoBotów, zadaniem młodych programistów będzie napisanie i testowanie swojego (zwykle pierwszego) programu za pomocą flamastrów w temacie „bezpieczna droga ze szkoły do domu”. Uczestnicy: uczniowie klas II-IV ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenach wiejskich Pogórza Dynowskiego. Więcej.
  2. Funkcjonalności inteligentnego domu w doświadczeniach młodych - podstawy programowania - zajęcia z programowania urządzeń stosowanych w „inteligentnym domu”. Wiedza teoretyczna bazować będzie na praktycznym poznaniu możliwości zdalnego zarządzania czujnikami (sensorami) oraz ich odpowiednim programowaniem. Uczestnicy: uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej w Harcie i Jaworniku Polskim. Więcej.
  3. Nowe technologie i IoT w służbie ludzi, przyrody i rolnictwa – młodzi testują bezprzewodową stację meteorologiczną - zajęcia z praktyczną obsługą bezprzewodowej stacji meteorologicznej i jej zastosowaniu w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki rolnej, oszczędności w gospodarstwie domowym oraz zwiększeniu bezpieczeństwa związanego ze skutkami zmian klimatu (upały, susze, obfite i nagłe opady, itp.). Uczestnicy: uczniowie klas VIII ze szkół podstawowych w Harcie i w Jaworniku Polskim. Więcej.
Inicjatorami Meet and Code są: firma SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz inni partnerzy sieci TechSoup Europe, będącej częścią sieci TechSoup Global. W Polsce za realizację tej inicjatywy odpowiada Fundacja TechSoup. Więcej o Meet and Code na: www.meet-and-code.org
***
Dzięki Twojemu wsparciu możemy przysporzyć dzieciom więcej uśmiechów z odkrywania świata nowych technologii
oraz z poszukiwania możliwości ich ekologicznego i ekonomicznego wykorzystania dla wspólnego dobra.
Wpłać darowiznę: http://www.tradycyjnazagroda.pl/chce-pomoc.html


Zapraszamy szkoły z Pogórza Dynowskiego do współpracy w realizacji podobnych inicjatyw.
Zainteresowanych prosimy o podjęcie Kontaktu.