Program działań

Z początkiem października 2012 roku na podstawie analizy problemów lokalnych przyjęliśmy "Plan Działań Fundacji" na najbliższe lata. Zakreśliliśmy obszar tematów i spraw, które w pierwszej kolejności wymagają podjęcia. Obecnie (w 2018 r.) przygotwujemy się do aktualizacji i modyfikacji planu działań.

1. „Poznaj swoje dziedzictwo” - ochrona dziedzictwa lokalnego, kultury ludowej Pogórza Dynowskiego, a zwłaszcza prowadzenie badań oraz dokumentowanie dawnego sposobu życia mieszkańców wsi Manasterz i innych okolicznych miejscowości. M.in. w obszarze: dziedzictwa i tradycji uprawy,  przetwórstwa, potraw; kultury i zwyczajów, itp.

2. „Ekologia się opłaca” – wdrażanie ekorozwiązań poprawiających jakość życia przyrodniczego i zdrowotnego mieszkańców. M.in.:
  • przywracanie mody na: tradycyjne sady i dawne odmiany drzew owocowych, tradycyjne przydomowe ogródki (zielniki), tradycyjne przetwórstwo – np. warsztaty: wyrób jogurtów, suszu, itp.;
  • eko- (-logiczna i -nomiczna) edukacja: dot. zagrożeń zdrowotnych w wyniku palenia śmieci, porzucania nawozów i substancji chemicznych, promowanie ekologicznej uprawy (naturalne środki ochrony roślin, naturalne nawożenie), organizowanie ekokonkursów i ekozabaw, ekoprezentacyjne warsztaty: budowa przydomowej hydroponicznej oczyszczalni ścieków, montaż kolektorów słonecznych, itp.
  • budowa lub adaptacja budynku o przeznaczeniu do prowadzenia ekologicznego ośrodka edukacyjnego.
3. „Turystyka – dodatkowe źródło dochodu” – promowanie zrównoważonego rozwoju turystycznego gminy Jawornik Polski wśród władz i mieszkańców. M.in.: tworzenie tematycznych ścieżek edukacyjna – mini-szlaków np. tradycyjne sady; ścieżek rowerowych, oznakowanie punktów widokowych (krajobrazowych), promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, tworzenie turystycznego produktu lokalnego,  promowanie idei produktu lokalnego, utworzenie i promocja dnia/dni (festiwalu) produktu turystycznego.

4. „Program Stypendialny” - uruchomienie stypendiów dla studentów z Pogórza Dynowskiego.

Realizacja w/w działań zależy przede wszystkim od pozytywnych rozstrzygnięć konkursów dotacyjnych, w których Fundacja startuje.
Dzięki wsparciu osób prywatnych i firm możliwa jest realizacja przynajmniej wybranych inicjatyw. Zapraszamy do włączenia się przynajmniej w wybrane projekty i inicjatywy.