Zatrudnimy Redaktora serwisów internetowych

Oferta pracy w Fundacji „Tradycyjna Zagroda”
 na stanowisku Redaktor serwisów internetowych

Fundacja „Tradycyjna Zagroda” jest organizacją działającą dla rozwoju społecznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz gospodarczego mieszkańców terenów wiejskich Pogórza Dynowskiego.

Obecnymi najważniejszymi 3 obszarami działań Fundacji są:
 • bezpieczeństwo drogowe dzieci i seniorów,
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi bazująca na integracji międzypokoleniowej,
 • edukacja ekologiczna oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół wiejskich.

Aktualnie Fundacja realizuje dwa większe projekty w ramach dotacji z ASOS 2019 (do 31.12.2019 r.) oraz z FIO (do 30.11.2020 r.), a także inne, pomniejsze projekty.

Fundacja „Tradycyjna Zagroda” zatrudni Redaktora serwisów internetowych w ramach projektu „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
 
Poszukujemy osoby (mile widziani studenci IV i V roku), która będzie odpowiedzialna za:
 • koordynowanie prac związanych z aktualizowaniem i tworzeniem dwóch nowych serwisów internetowych Fundacji,
 • bieżące redagowanie artykułów (w porozumieniu z pozostałymi pracownikami projektu) w serwisach internetowych Fundacji o tematyce współpracy międzypokoleniowej oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego,
 • opracowywanie graficzne elementów serwisów (tworzenie banerów, sliderów, itp.),
 • bieżące prowadzenie działań z zakresu SEO w serwisach internetowych Fundacji,
 • zarządzanie informacjami i budowanie relacji w mediach społecznościowych.

Od kandydatów wymagamy:
 • umiejętności poprawnego pisania,
 • gotowości do doskonalenia swojego indywidualnego warsztatu pracy,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dyspozycyjności minimum 2 dni w tygodniu,
 • biegłej znajomości pakietów biurowych (MS Office) oraz podstawowych programów graficznych,
 • mobilności i gotowości do dojazdów do biura projektu (gmina Kańczuga/Jawornik Polski, powiat przeworski, woj. podkarpackie) oraz do firm i instytucji na obszarze Pogórza Dynowskiego.
Dodatkowymi atutami będą:
 • doświadczenie pracy/wolontariatu w prowadzeniu serwisów internetowych, profili w mediach społecznościowych, itp.
 • doświadczenie w redakcji artykułów o tematyce współpracy międzypokoleniowej oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
 
Oferujemy:
 • satysfakcję ze wspólnych sukcesów w rozwoju integracji międzypokoleniowej bazującej na ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi na Pogórzu Dynowskim,
 • zatrudnienie na umowę o pracę 1/2 etatu lub umowę cywilno-prawną (do wyboru) w kwocie od 1250 zł brutto do 2000 zł brutto (w zależności od posiadanego doświadczenia),
 • możliwość dodatkowego zatrudnienia w Fundacji (w zależności od posiadanych kompetencji),
 • partycypację w rozwoju fundraisingowym Fundacji oraz jej programów społecznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia,
 • opiekę i wsparcie przy wdrażaniu się do wykonywanej pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 17 czerwca 2019 r. CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuro@tradycyjnazagroda.pl
W tytule maila prosimy wpisaćRedaktor serwisów internetowych”.
 
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 
W przesłanej aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).