Bezpieczeństwo dzieci i seniorów RazemBezpieczniej


Pobierz wizytówkę projektu ze strony Programu "Razem Bezpieczniej":  TUTAJ.

Działania projektu polegały na realizacji:
a/ 4 spotkań edukacyjnych połączonych z debatami społecznymi, zwłaszcza z udziałem seniorów prowadzonych w 4 wybranych gminach:
  • Gmina Gać - termin: 27 listopada 2018 r., godz. 10:30-13:00. Miejsce: Dzienny Dom Senior Wigor, Białoboki 2
  • Gmina Kańczugatermin: 10 grudnia 2018 r., godz. 11:00. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Kańczudze.
  • Gmina Dynów – termin: 11 grudnia 2018 r., godz. 9:00. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Łubnie.
  • Gmina Jawornik Polski – termin: 14 grudnia 2018 r., godz. 10:00. Miejsce: Dzienny Dom Pobytu w Hucisku Jawornickim.
Spotkania te podzielone zostaną na dwie części: prelekcyjną i debatę społeczną.
W części prelekcyjnej wezmą udział gospodarze miejsca (przedstawiciele władz samorządowych i pracownicy gminy), pomysłodawcy projektu (przedstawiciele Fundacji Tradycyjna Zagroda) oraz zaproszeni goście: funkcjonariusze Wojewódzkiej Komendy Policji (WKP) oraz pracownicy zaprzyjaźnionych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem drogowym (np. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego).
Debata społeczna z udziałem zwłaszcza seniorów, pozwoli na zebranie informacji o problemach i potrzebach codziennych, widzianych z perspektywy lokalnych użytkowników ruchu drogowego. Debata pomoże w zidentyfikowaniu słabych stron i istotnych problemów dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jego uczestników pieszych na terenie gminy. Pozwoli też na zebranie propozycji mieszkańców, zwiększających bezpieczeństwo drogowe na terenie gminy.
Wszyscy uczestnicy debat zostaną wyposażeni w materiały odblaskowe oraz jednorazowe maseczki do udzielania pierwszej pomocy.

b/ 87 spotkań warsztatowych (tj. 174 godz. warsztatów, po 2 godz. na klasę/grupę) dot. bezpiecznego poruszania się, zwłaszcza po zmroku dzieci i młodzieży, pieszych uczestników ruchu drogowego oraz kształtowania praktycznych umiejętności z zakresu resuscytacji osób poszkodowanych w wypadkach. 
Każda klasa/grupa uczniów zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie weźmie udział w dwóch warsztatach:
1. Warsztat: „Wolniej i widoczniej… dla wszystkich bezpieczniej” - uczestnicy w małych grupach wypracują bezpieczne zasady poruszania się w ruchu drogowym (zarówno będąc pieszym uczestnikiem ruchu drogowego, jak i pasażerem pojazdu). Wypracowane zasady zostaną wspólnie omówione przez każdą grupę i wspólnie utworzony zostanie katalog dobrych praktyk bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Szczególnie omówione zostaną kwestie bezpiecznej prędkości (w tym możliwości wpłynięcia na kierowcę o zachowanie odpowiedniej do warunków prędkości) oraz widoczności w ruchu pieszym (w bezpiecznym przemieszczaniu się po zmroku na nieoświetlonych drogach pozbawionych chodnika).
2. Warsztat: „Podejdź, sprawdź, zawiadom, reanimuj” - uczestnicy w parach nabędą lub udoskonalą swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy (reanimacji RKO). Ćwiczenia prowadzone będą na fantomie „Ambu Sam” lub firmy LAERDAL (Little Family) wraz z użyciem jednorazowych worków oraz płynu dezynfekującego (zabezpieczających uczestników zajęć przed zakażaniami krzyżowymi chorobami np. górnych dróg oddechowych). Nauka zasad reanimacji połączona zostanie z kształtowaniem prawidłowych zachowań: zabezpieczenie miejsca wypadku, podjęcie czynności sprawdzających, zawiadomienie służb i przystąpienie do udzielania pomocy).
Każdy uczestnik zajęć zostanie wyposażony w elementy odblaskowe oraz w folder bezpieczeństwa dla rodziców.

Program Razem Bezpieczniej im. Władsysława StasiakaUdział w zajęciach oraz wszelkie przekazane materiały -
dzięki dofinansowaniu w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
- pozostają bezpłatne dla uczestników projektu.

Dodatkowo wsparcie projektu zostało zapewnione również przez spółki PGNiG:
         
PGNiG Obrót Detaliczny   PGNiG SA Odział w Sanoku

Patronat Honorowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w RzeszowieProjekt "Bezpieczeństwo dzieci i serniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach" został objęty patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

ZGŁOSZENIA GMIN (Urzędów Gmin) współpracujących w ramach projektu przyjmowane są wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (plik do pobrania poniżej).
Nabór gmin został rozstrzygnięty - zobacz wyniki naboru (plik do pobrania poniżej).
O zakwalifikowaniu poszczególnych gmin do uczestnictwa w projekcie decyduje Realizator (Fundacja "Tradycyjna Zagroda") na podstawie liczby uzyskanych punktów (zgodnie z kryteriami podanymi w "Regulaminie rekrutacji dla gmin"), a w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ (klas) do udziału w projekcie przyjmowane są od wychowawców klas (za zgodą dyrektora szkoły) na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (plik do pobrania poniżej).
Kartę zgłoszeniową należy przesłać elektronicznie (skan) na podany w niej adres mailowy, zgodnie z harmonogramem poszczególnych naborów w nieprzekraczalnych terminach:
I.  do 05 listopada 2018 r. - zobacz wyniki pierwszego naboru (plik do pobrania poniżej)
II. do 14 listopada 2018 r. - zobacz wyniki drugiego naboru (plik do pobrania poniżej)
III. do 28 listopada 2018 r. - zobacz wyniki trzeciego naboru (plik do pobrania poniżej) dla szkół podstawowych (klasy I-VIII) oraz klas II i III gminazjum.
Okres realizacji zajęć w szkołach: od 6 listopada do 14 grudnia 2018 r.
O zakwalifikowaniu poszczególnych klas (szkół) do uczestnictwa w projekcie decyduje Realizator (Fundacja "Tradycyjna Zagroda") na podstawie liczby uzyskanych punktów (zgodnie z kryteriami podanymi w "Regulaminie rekrutacji dla szkół"), a w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń, w poszczególnych naborach.
UWAGA: Pierwszeństwo wyboru klas (szkół podstawowych) do uczestnictwa w zajęciach przysługuje szkołom zlokalizowanym na terenie gmin wybranych do uczestnictwa w projekcie.
 
 * * *
Jeśli chcesz pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa drogowego dzieci na terenach wiejskich, to wpłać darowiznę (dowolną kwotę) na konto Fundacji "Tradycyjna Zagroda" 77 9096 0004 2004 0072 2407 0001 lub poprzez system DotPay http://www.tradycyjnazagroda.pl/chce-pomoc.html