Bezpieczeństwo dzieci

„Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach” to realizowany od 2018 r. autorski program profilaktyczny Fundacji „Tradycyjna Zagroda” adresowany głównie do najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

W roku szkolnym 2018/2019 zostały zrealizowane dwa projekty:

1. "Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach" - przeprowadzonych zostało 50 warsztatów dla ponad 400 uczniów, z 39 klas I-V, 9 szkół podstawowych z Pogórza Dynowskiego. Więcej.

2. "Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach" - przeprowadzonych zostało 174 warsztatów dla prawie 1050 uczniów, z 17 szkół podstawowych, z 5 gmin Pogórza Dynowskiego, a także 4 spotkania profilaktyczne połączone z debatami z udziałem seniorów, których uczestnikami było prawie 90 osób. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Więcej.

W roku szkolnym 2017/2018 został zrealizowany projekt: "Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach" - działaniami profilaktycznymi objęto ok. 160 uczniów z dwóch szkół podstawowych (w Manasterzu i Jaworniku Polskim) w gminie Jawornik Polski.
 

 


Opis programu „Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach”:
Zarys problemu:
Dane statystyczne wskazują, że największą grupą wśród zabitych stanowią piesi (34%), a wśród ciężko rannych piesi stanowią drugą, pod względem wielkości, liczbę ofiar (28%). Pozostawanie niewidocznym lub „mała widoczność pieszych, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności (noc, mgła, opady deszczu lub śniegu) spowodowane nieużywaniem elementów odblaskowych” jest jednym z kilku najważniejszych przyczyn wypadków z udziałem pieszych. Nie zmienia to faktu, że jedną z najczęstszą przyczyn jest nadmierna prędkość. (Źródło cytowanych danych za: Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, s. 21, 24, 35-37.).

Zakres programu:
Program „Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich ulicach” jest próbą odpowiedzi na potrzeby poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza wśród uczniów szkół podstawowych z gmin wiejskich Pogórza Dynowskiego.
Ta propozycja profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzona jest z perspektywy pieszego i rowerzysty uczestnika ruchu drogowego, który porusza się po nieoświetlonych drogach wiejskich pozbawionych chodników.
Podstawowy zakres programu obejmuje cykl zajęć składający się z dwóch warsztatów:
1. „Bezpieczniej to znaczy widoczniej i wolniej” polegający na utworzeniu przez dzieci katalogu dobrych praktyk z perspektywy pieszego i rowerzysty - uczestników ruchu drogowego - poruszającego się po nieoświetlonych drogach pozbawionych chodników i dróg rowerowych. Przypominanie zasad i kształtowanie postaw bezpiecznego przemieszczania się po drogach, które dla każdego uczestnika ruchu drogowego jest podstawowym warunkiem zwiększającym szansę zachowania zdrowia i życia.
2. „Podejdź, sprawdź, zawiadom, reanimuj” wyposażający w praktyczne umiejętności reanimacji RKO/CPR (ćwiczone na fantomie).
Zajęcia również rozwijają uważność i wrażliwość oraz motywują do odpowiedzialnych zachowań względem osób poszkodowanych w wypadkach drogowych (podjęcie czynności sprawdzających, zawiadomienie służb i przystąpienie do udzielania pomocy).
Wszystkie zajęcia programu prowadzone są w formule przeżyciowej. Metoda ta pomaga uczestnikom przenieść wiedzę i umiejętności w wydarzenia codziennego życia.
Dodatkowo w ramach programu wszyscy uczestnicy zajęć są nieodpłatnie wyposażani w materiały odblaskowe (np. zawieszki, opaski). Docelowo uczestnicy będą wyposażani również w jednorazowe zestawy pomocne w ratowaniu życia (ustnik/maseczka do resuscytacji, rękawiczki, itp.). Ponadto rodzice uczniów uczestniczących w warsztatach wyposażani są w ulotki dot. zachowania bezpiecznej prędkości.

Rozszerzenie programu:
W pierwszym kwartale 2018 r. opracowana została rozszerzona wersja programu, w której dodano komponent aktywizowania mieszkańców, zwłaszcza seniorów małych miast i wsi Pogórza Dynowskiego na rzecz oddolnych inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo drogowe w swoim najbliższym otoczeniu.
* * *
Rekomendacje i patronaty honorowe:
* * *
Twoje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego dzieci:
Zwiększanie bezpieczeństwa w ruch drogowym, najmłodszych jego uczestników, to bez wątpienia działania, które należy prowadzić w każdej szkole. Dlatego ciągle poszukujemy partnerów finansowanych i możliwości do realizacji zajęć profilaktycznych dla uczniów z pozostałych szkół na terenie Pogórza Dynowskiego.
Pomóc może każdy, wystarczy chcieć!
Możesz mieć swój udział w poprawie bezpieczeństwa drogowego dzieci.
Wpłać darowiznę:
http://www.tradycyjnazagroda.pl/chce-pomoc.html