Nie palę śmieci

Akcję “Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci” utworzyliśmy i prowadziliśmy w 2013 r. Akcja ta była częścią działań realizowanego wówczas projektu “Wybieram.CzystePogorze.pl - eko-sieć w działaniu!” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2013. To był pierwszy i od razu duży projekt wówczas młodej, bo dopiero co powołanej Fundacji "Tradycyjna Zagroda".

Pomysł na akcję zrodził się jesienią 2012 r. z oddolnej potrzeby i chęci poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym, zwłaszcza na terenach wiejskich Pogórza Dynowskiego. Co tu dużo mówić... okolica piękna, bez uciążliwego przemysłu, z dala od większych miast zanieczyszczanych dodatkowo środkami transportu... a w powietrzu czuć palony plastik i inne śmieci.
Wówczas zrodziła się też potrzeba, aby jak najwięcej osób angażować na rzecz przeciwdziałania paleniu śmieci w instalacjach do tego nieprzeznaczonych. Bowiem tylko wzbudzenie społecznej odpowiedzialności oraz osobistego włączenia się w sprzeciw wobec paleniu śmieci może - według nas - przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszej najbliższej okolicy.

Tamta akcja spotkała się raczej z mniejszym, niż zakładaliśmy odzewem i dość dużym oporem większości ówczesnych włodarzy gmin na Pogórzu Dynowskim (choć z radością spotkaliśmy nieliczne wyjątki pośród 37 Wójtów i Burmistrzów). Dominowało myślenie, że nowe (wówczas wprowadzane) regulacje prawne w formie ustawy (popularnie nazywanej "ustawą śmieciową") raz na zawsze rozwiążą problem "palenia śmieci" w instalacjach domowych. Wydawało nam się, że to takie "zaklinanie rzeczywistości", bo wykorzenianie złych nawyków wymaga czegoś więcej, niż odgórnych regulacji. Niestety mieliśmy rację i każdego roku - szczególnie od jesieni do wiosny - widzimy, że problem "palenia byle czym" nadal dotyka nas i naszych bliskich w sposób bezpośredni.

Na szczęście wzrasta wiedza na temat zagrożeń, zmienia się społeczne nastawienie oraz rośnie świadomość zdrowotna i ekologiczna mieszkańców naszego kraju. Dzięki czemu jakby łatwiej i częściej można oddychać pełnymi płucami :)

Pomimo tego nadal w wielu przysiółkach i wsiach (a tym bardziej w większych skupiskach ludności) nie brakuje i takich, do których żadne argumenty zdają się nie trafiać. Dlatego też po kilku latach przerwy - spowodowanej brakiem środków na większy rozmach działań - wracamy z większą aktywnością działań w temacie przeciwdziałania paleniu śmieci. Ten powrót teraz (w 2019 r.) stał się możliwy dzięki finansowem wsparciu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Obecna akcja "Razem dbamy o to, czym oddychamy” adresowana jest do wszystkich tych, którzy łączą szacunek dla środowiska naturalnego (przejawiający się w zabieganiu o czyste powietrze) z troską o zdrowie swoje i najbliższych im osób. Zapraszamy każdego, komu nie jest obojętne czym oddycha, zwłaszcza w swojej najbliższej okolicy. Do akcji może dołączyć każdy kto:
1.    Nie pali śmieci w przydomowych paleniskach i piecach c.o. oraz w innych instalacjach do tego nieprzeznaczonych, na terenie swojej posesji lub w jakimkolwiek innym miejscu.
2.    Identyfikuje się oraz popiera cel i działania projektu „Razem dbamy o to, czym oddychamy”.
3.    Włącza/y się w inicjatywy na rzecz przeciwdziałaniu niskiej emisji i paleniu śmieci w instalacjach do tego nieprzeznaczonych.

Głównym celem obecnej akcji i konkursów organizowanych w ramach ww. projektu jest zwiększanie wiedzy, kształtowanie dobrych nawyków i formowanie postaw, które przyczynić się mają do poprawy jakości powietrza (minimalizowania niskiej emisji) w środowisku lokalnym, czyli w najbliższej okolicy. Więcej informacji o inicjatywie prowadzonej w 2019 r.: "Razem dbamy o to, czym oddychamy”.

Materiały archiwalne z akcji prowadzonej w 2013 r. zamieszczone zostały poniżej. Dodatkowo nadal dostępny jest serwis zrealizowanej w 2013 r. akcji: Wybieram.CzytePogorze.pl, który to, z braku środków na jego przebudowę (jeśli chcesz wesprzeć jego modernizację: kliknij TUTAJ!) należy traktować wyłącznie archiwalnie.

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego programu (również akcji) oraz wytworzonych produktów (naklejek, ulotek i broszur) posiada Fundacja “Tradycyjna Zagroda”. Kopiowanie całości lub fragmentów treści wymaga podania źródła: "Fundacja Tradycyjna Zagroda", www.tradycyjnazagroda.pl".
Wykorzystywanie całości lub części materiałów programu i/lub akcji do realizacji podobnych inicjatyw na Pogórzu Dynowskim lub w innych obszarach naszego kraju - wymaga uzyskania  zgody na piśmie (mailowo) podejmując Kontakt.

Osoby, organizacje i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o podjęcie Kontaktu.