O Fundacji

Jest nam bardzo miło, że Ciebie również zainteresowała Fundacja "Tradycyjna Zagroda". Już pewnie wiesz, że tą małą, lokalną organizację powołaliśmy dla dobra ludzi, kultury i przyrody Pogórza Dynowsko-Przemyskiego. Mówiąc w bardzo wielkim skrócie:

Jesteśmy, żeby...
  • łączyć pokolenie najmłodszych z tymi nieco i znacznie starszymi
  • wyrównywać szanse edukacyjne młodych ludzi z małych podgórskich miejscowości
  • dbać o bezpieczeństwo najmłodszych i najstarszych
  • wspierać rolników i rodzinnych producentów, którzy w sposób tradycyjny (lub zbliżony do tradycyjnego) wytwarzają zdrowe, dobre i pyszne jedzenie.
Jesteśmy, żebyś...
  • mógł wesprzeć i zaangażować się w działania, które wspólnie podejmujemy.

Zapraszamy do poznania Fundacji poprzez:
  • tworzące ją osoby,
  • cele, statut i program działań,
  • zasady i wartości, którymi się kierujemy,
  • osoby, instytucje i firmy, które nas wspierają.