OzBoty i nowe technologie - Meet and Code 2018

Dziękujemy uczniom szkół podstawowych z Jawornika Polskiego, Bachórza i Harty za udział w zajęciach z kodowania, poznawania i testowania różnych urządzeń fascynującego świata nowych technologii. 

Zającia prowadzone były w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (ETK) od 6 do 21 października 2018 r. Lekcje przybliżały zarówno programowanie (kodowanie) oraz możliwość poznania urządzeń IoT. Uczniowe analizowali praktyczne zastosowanie różnych "inteligentnych urządzeń": w domu, w sadzie, ogrodzie, w uprawie rolnej, w monitorowaniu bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

W 2018 roku, aż 3 z 4 złożonych przez nas mikroprojektów uzyskało dofinansowanie:
  1. OzoBoty do roboty! Lekcje programowania dla najmłodszych – edycja 2018 - lekcje z programowania OzoBotów, zadaniem młodych programistów będzie napisanie i testowanie swojego (zwykle pierwszego) programu za pomocą flamastrów w temacie „bezpieczna droga ze szkoły do domu”. Uczestnicy: uczniowie klas II-IV ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenach wiejskich Pogórza Dynowskiego. Więcej.
  2. Funkcjonalności inteligentnego domu w doświadczeniach młodych - podstawy programowania - zajęcia z programowania urządzeń stosowanych w „inteligentnym domu”. Wiedza teoretyczna bazować będzie na praktycznym poznaniu możliwości zdalnego zarządzania czujnikami (sensorami) oraz ich odpowiednim programowaniem. Uczestnicy: uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej w Harcie i Jaworniku Polskim. Więcej.
  3. Nowe technologie i IoT w służbie ludzi, przyrody i rolnictwa – młodzi testują bezprzewodową stację meteorologiczną - zajęcia z praktyczną obsługą bezprzewodowej stacji meteorologicznej i jej zastosowaniu w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki rolnej, oszczędności w gospodarstwie domowym oraz zwiększeniu bezpieczeństwa związanego ze skutkami zmian klimatu (upały, susze, obfite i nagłe opady, itp.). Uczestnicy: uczniowie klas VIII ze szkół podstawowych w Harcie i w Jaworniku Polskim. Więcej.
Inicjatorami Meet and Code są: firma SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz inni partnerzy sieci TechSoup Europe, będącej częścią sieci TechSoup Global. W Polsce za realizację tej inicjatywy odpowiada Fundacja TechSoup. Więcej o Meet and Code na: www.meet-and-code.org