Programowanie i nowe technologie

Edukacja w zakresie nowych technologii pozwala dzieciom i młodzieży lepiej rozumieć otaczający świat. 

Nowe technologie są coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu. Może nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, ale zarówno w dużym mieście, jak i na wsi, często korzystamy z nowoczesnych technologii. Dobrodziejstwa rozwoju techniki ułatwiają życie, bo stosowane są zarówno: w ruchu drogowym, w systemach ochrony i ekonomicznej eksploatacji własnego domu, czy choćby: w uprawie rolnej. Pozostaje nam lepiej je poznać i rozsądnie z nich korzystać.

Tymczasem szkolna edukacja najczęściej nie podejmuje tematów programowania (kodowania). Takie zagadnienia jak: IoT, Blockchain czy AI dla większości uczniów w szkołach, zwłaszcza tych oddalonych od większych ośrodków miejskich, pozostają zupełnie niezrozumiałe. Te tematy często jawią się jako zbyt trudne i niedostępne, aby móc je wprowadzać w realizację programu nauczania.

My, w naszych autorskich zajęciach prowadzonych dla uczniów, zwłaszcza tych z młodszych klas (poprzez zabawę i doświadczenia praktyczne) odkrywamy świat nowych technologii. Każda nauka programowania oprócz świetnej zabawy rozwija logiczne myślenie.
Dla nas OzoBoty i IoT to tylko narzędzia do pokochania otaczającego świata, rozwijania zainteresowań ochroną zagrożonych gatunków czy zwiększania bezpieczeństwa drogowego.

Nasze lekcje łączą chęć odkrywania świata nowych technologii z poszanowaniem przyrody i środowiska naturalnego. Przykładowo: programowanie OzoBotów służy nam do angażowania uczniów w ochronę zmniejszającej się populacji owadów zapylających. 

Jeśli chcesz przysporzyć dzieciom więcej radości z odkrywania świata nowych technologii, to wpłać darowiznę: http://www.tradycyjnazagroda.pl/chce-pomoc.html Dzięki Twojej darowiźnie zrealizujemy nieodpłatne zajęcia dla uczniów ze szkół Pogórza Dynowskiego, w tych szkołach i klasach, w których jeszcze takie zajęcia nie były prowadzone.

Szkoły zainteresowane realizacją zajęć odpłatnych - zapraszamy do indywidualnego Kontaktu.

Nieodpłatne zajęcia z programowania OzoBotów i nowych technologii prowadzimy wyłącznie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (ETK) dzięki otrzymanym darowiznom, zwykle z Meet and Code. Inicjatorami Meet and Code są: firma SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz inni partnerzy sieci TechSoup Europe, będącej częścią sieci TechSoup Global. W Polsce za realizację tej inicjatywy odpowiada Fundacja TechSoup. Więcej o Meet and Code na: www.meet-and-code.org

Więcej o zrealizowanych projektach Meet and Code: 2019, 2018, 2017.