Programy

Cieszymy się, że możemy wspólnie dbać o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Pogórza Dynowskiego, troszcząc się o tutejszych mieszkańców, turystów i czyste środowisko. W codziennej praktyce działamy w obszarze: tradycji i kultury, bioróżnorodności, eko- i etnoturystyki, zrównoważonego rozwoju, samowystarczalności, tradycyjnego przetwórstwa, zachowania dawnych odmian, edukacji ekologicznej, ochrony „in situ”, czystego środowiska…
Ostatnio (pod koniec 2017 r.) dzięki współpracy z Partnerstwem Dla Bezpieczeństwa Drogowego rozszerzyliśmy działania Fundacji „Tradycyjna Zagroda” o profilaktykę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci, przemieszczających się po nieoświetlonych ulicach pozbawionych chodników w terenach wiejskich woj. podkarpackiego.

Wszystkie nasze działania staramy się konstruować w taki sposób, aby czyniąc dobro:
  • inspirować i aktywizować młodych ludzi,
  • angażować seniorów i łączyć pokolenia,
  • integrować społeczność lokalną. 
Nasze aktualne działania to:
Program Ratujmy Tradycyjne Sady
Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich ulicach
 
 
Naturalnie, że możemy i chcemy zrobić znacznie więcej… dlatego prosimy: Jeśli - dla Ciebie - jest ważne to, co robimy i chcesz, żebyśmy mogli kontynuować obecne inicjatywy lub podejmować nowe wyzwania, to w dowolnej formie wesprzyj działania Fundacji „Tradycyjna Zagroda”. Dziękujemy za Twoją pomoc, działaj z nami: Jak wesprzeć?