Ratujmy Tradycyjne Sady

Program „Ratujmy Tradycyjne Sady” to autorska inicjatywa Fundacji "Tradycyjna Zagroda" polegająca na zachowaniu i przywracaniu dawnych odmian drzew owocowych oraz ratowaniu tradycyjnych sadów, zwłaszcza tutaj, na Pogórzu Dynowskim.
Wspomniana innowacja polega na:
  • angażowaniu we wszelkie działania właścicieli tradycyjnych sadów oraz
  • integracji najstarszych i najmłodszych mieszkańców wsi.
Dzieci i seniorzy (przy niewielkim wsparciu ekspertów) wspólnie tworzą ścieżki ekoedukacyjne i gry terenowe.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko chronimy tradycyjny krajobraz polskiej wsi oraz dbamy o bioróżnorodność (tworząc banki genów "in situ" i bank genów "ex situ"), ale także tworzymy turystyczny produkt lokalny, który pomaga tutejszym rolnikom w sprzedaży zdrowego i pysznego jedzenia.
Po więcej informacji o pomyśle łączącym ochronę dawnych odmian ze zróżnicowanym rozwojem - zapraszamy do serwisu internetowego:
  Ratujmy tradycyjne sady