Razem dbamy o to czym oddychamy

Dzięki finansowemu wsparciu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wznawiamy naszą autorską inicjatywę (zainicjowaną w 2013 r.) angażującą mieszkańców Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego do większego zaangażowania się w troskę o zdrowie najbliższych i środowisko naturalne poprzez dbanie o jakość powietrza, szczególnie w swoim miejscu zamieszkania.
Razem dbamy o to czym oddychać mamy - baner
Cel tegorocznej akcji pod nazwą "Razem dbamy o to, czym oddychamy" pozostaje niezmiennie aktualny, bo jest nim zwiększenie wiedzy i zaangażowania mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich Pogórza Dynowskiego w przeciwdziałanie paleniu śmieci w przydomowych piecach, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza (minimalizowanie niskiej emisji) w środowisku lokalnym.

Jeśli zastanawiasz się Drogi Czytelniku jak włączyć się w działania projektu, to wiedz, że jest to możliwe na kilka różnych sposobów:
1. Przede wszystkim: nie pal śmieci i paliwa kiepskiej jakości w swoim piecu, a także nie zgadzaj się na takie szkodliwe (trujące!) działania Twoich sąsiadów.
2. Dołącz do grupy na Facebooku: „Razem dbamy o to, czym oddychamy - bezpośredni link: www.facebook.com/groups/razemdbamy/ Polub, komentuj i udostępniaj. Niech rośnie grono osób, które razem z nami dba "o to, czym oddychamy".
3. Weź udział w Konkursach z nagrodami - bieżące informacje znajdziesz we wspomnianej grupie na Facebook'u, tutaj tylko zasygnalizujemy:
a. Konkurs plastyczny - adresowany do dzieci z klas I, II i III (3 grupy wiekowe) ze szkół podstawowych z Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego. Konkurs trwa: od 1 listopada do 15 grudnia 2019 r.
Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym Konkursie?
1. Samodzielnie wykonać pracę, dowolną techniką plastyczną, na kartce o formacie A4, w której zawarta zostanie odpowiedź na pytanie „Jak dbam o czyste powietrze?”.
2. Podpisać pracę na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, a także umieścić adres zamieszkania oraz klasę i szkołę.
3. Przesłać wykonaną pracę konkursową wraz ze zgodami (zob. poniżej Regulamin "Konkursu plastycznego" - Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2019 r. (decyduje data nadania!) na adres: Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, ul. Węgierska 1, 37-220 Kańczuga, z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”.

b. Konkurs z naklejką - adresowany do wszystkich mieszkańców Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego, od tych najmłodszych do tych najstarszych. Konkurs trwa: od 1 listopada do 15 grudnia 2019 r.
Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym Konkursie?
1. Otrzymać naklejkę Konkursu (odebrać z Biura projektu lub jednej z 50 szkół na terenie Pogórza Dynowskiego, do których wysłaliśmy naklejki.
Można też zamówić pisząc na adres: razemdbamy@tradycyjnazagroda.pl - najpóźniej do 30 listopada 2019 r. - naklejka zostanie wysłana przesyłką ekonomiczną, liczba sztuk ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).
2. Umieścić naklejkę (za wiedzą i zgodą właściciela domu) na drzwiach swego mieszkania lub w innymi widocznym miejscu, co jest równoznaczne z deklaracją, że w tym domu nie spala się śmieci w piecach lub innych instalacjach do tego nieprzeznaczonych.
3. Wykonać zdjęcia, na którym widoczny będzie Uczestnik Konkursu (sam lub z innymi domownikami) oraz naklejka umieszczona na drzwiach lub w innym widocznym miejscu.
4. Przesłać fotografię (w wersji elektronicznej na adres: razemdbamy@tradycyjnazagroda.pl, w dowolnym formacie i maksymalnej wielkości pliku do 2 MB) wraz ze zgodami (zob. poniżej Regulamin "Konkursu z naklejką" - np. Załącznik nr 4) na publikację przesłanego zdjęcia na naszej stronie internetowej i/lub fanpage'u Fundacji.

c. Konkurs na Facebook'u - adresowany do wszystkich użytkowników Facebook'a. Konkurs trwa: od 1 listopada do 15 grudnia 2019 r.
Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym Konkursie?
1. Dodać nakładkę „Razem dbamy” do zdjęcia profilowego własnego konta na Facebook’u.
2. Dołączyć do grupy „Razem dbamy o to czym oddychamy”: www.facebook.com/groups/razemdbamy/ (Tam też znajdziesz instrukcję jak dodać nakładkę na zdjęcię profilowe).
3. Opublikować swoje zdjęcia z nakładką na Facebook’u (np. na swojej tablicy) koniecznie z hasztagami: #razemdbamy#czystepowietrze
4. Polubić nasz fanpage: www.facebook.com/TradycyjnaZagroda
4. Przeczytaj broszurę informacyjną „Razem dbamy o to, czym oddychamy” to z niej dowiesz się nie tylko o skutkach palenia śmieci, ale także poznasz sposoby przeciwdziałania temu szkodliwemu zjawisku. Broszura udostępniona zostanie w pliku pdf do bezpłatnego pobrania (pod koniec projektu, czyli do 31 grudnia 2019 r.). Dołącz do grupy na Facebooku - większa szansa, że nie umknie informacja o udostępnieniu broszury.

Konkursy trwają do 15 grudnia 2019 r. Wręczenie (przekazanie) nagród zamierzamy zrealizować do 31 grudnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy w imieniu własnym i Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - donatora projektu "Razem dbamy o to, czym oddychamy".

* * *
Uwaga: 11 listopada 2019 r. zostały zaktualizowane 2 Regulaminy konkursów: "Konkurs z naklejką" oraz "Konkurs plastyczny".
Aktualizacja konkursów objęła wyłącznie załącznik nr 1 (dot. obszaru realizacji projektu) i polegała na rozszerzeniu tegoż obszaru o następujące gminy w powiecie przeworskim: Gminę Wiejską Gać, Gminę Wiejską Przeworsk i Gminę Wiejską Zarzecze.