Wspierają nas

Serdeczne podziękowania składamy osobom, firmom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób wsparły nasze działania. Dzięki tej pomocy  razem z młodymi i starszymi mieszkańcami Pogórza Dynowskiego możemy troszczyć się o zachowanie, ratowanie i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Zapraszamy do współpracy, zwłaszcza firmy rodzinne, z polskim kapitałem, które nie zatraciły „ducha czynienia dobra” oraz osiągania zysku bez wyzysku ludzi i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Wszystkim dziękujemy za okazaną pomoc w postaci zaoferowania czasu (np. wolontariatu pracowniczego), pieniędzy, wytwarzanych produktów lub „know-how”.

Dochowując dyskrecji, wymieniamy tylko tych Darczyńców, którzy sobie tego życzyli:
 
PGNiG SA Obrót Detaliczny - Partner projektu "Bezpieczeństwo dzieci
na nieoświetlonych wiejskich drogach – 2018/2019”
oraz projektu "Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach". Dziękujemy!
PGNiG SA Oddział w Sanoku wsparcie działań projektów: "Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach" oraz "Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach". Dziękujemy!
PZU w ramach akcji "PomocToMoc" dofinansowało realizację projektu "Bezpieczeństwo dzieci na nieoświtlonych wiejskich drogach". Dzięki dotacji PZU warsztatami poprawiającymi bezpieczeństwo drogowe dzieci oraz doskonalącymi umiejętności udzielania pierwszej pomocy (RKO) zostało objętych ok. 400 uczniów z 9 szkół podstawowych na Pogórzu Dynowskim. Dziękujemy!
FIO
Projekt "Międzypokoleniowa współpraca na rzecz utworzenia ekoedukacyjnej ścieżki z elementami gry terenowej (questingu) w gminie Jawornik Polski" został dofinansowany z PO FIO. Dzięki pozyskanej dotacji  możliwy był start  programu "Ratujmy tradycyjne sady".
   
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Bardzo serdecznie dziękujemy za zaufanie, życzliwość i troskę przejawiającą się we wsparciu współpracy młodzieży i seniorów w ramach programu "Ratujmy tradycyjne sady" oraz innych działań Fundacji "Tradycyjna Zagroda". Dziękujemy!
   
Dziękujemy Fundacji mBanku za dostrzeżenie potencjału tkwiącego w małej organizacji z dobrymi pomysłami i jeszcze lepszymi działaniami :) Nasz projekt "Tematyka: EkoMatematyka" uzyskując dofinansowanie w ramach Programu mPotęga uatrakcyjni i (mocno w to wierzymy) zmotywuje, uczniów Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu z klas IV-VII, do nauki matematyki.