Zakończone projekty

Fundacja "Tradycyjna Zagroda" posiada doświadczenie w prawidłowej realizacji kilkunastu projektów, w tym kilku we współpracy z administracją publiczną. Wśród tych projektów Fundacja zrealizowała zarówno dofinansowane z środków publicznych: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (2013 r., 2017 r.), Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (2018 r.), Urzędu Marszłakowskiego Województwa Podkarpackiego (2017 r.), Powiatu Przeworskiego (2018 r.) oraz ze środków prywatnych: Fundacji mBanku, PZU w ramach akcji PomocToMoc, Meet and Code i Fundacja PBS Pomagam.
Dodatkowo większość projektów mogła być realizowana dzięki dofinansowaniu wkładu własnego przez firmy i instytucje, np. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. oraz inne firmy.